Bowtie Team

Bowtie Life Insurance Company Limited telah ditubuhkan pada tahun 2018, adalah syarikat insurans maya pertama yang dibenarkan di Hong Kong. Dalam dua tahun yang lalu, Bowtie telah menyediakan pelbagai perlindungan perubatan kepada penduduk Hong Kong. Kami berharap untuk terus berkongsi pengetahuan berkaitan insurans dan penjagaan kesihatan dengan orang di seluruh dunia dengan pengetahuan profesional dan semangat kami.

Tentang Kami: https://www.bowtie.com.hk/en/about-us

16 articles.

© 2024 Bowtie Life Insurance Company Limited. Semua hak cipta terpelihara.

Your Browser is outdated. To have a better user experience, please upgrade or change another browsers. OK