Bảo hiểm Nhà nước

Bảo hiểm y tế là gì? Đối tượng tham gia và mức đóng

Bảo hiểm y tế là chính sách an sinh xã hội do Nhà nước thực hiện nhằm mục đích chăm sóc sức khỏe cho người dân. Khi tham gia loại bảo hiểm này, người dân sẽ tiếp cận được nhiều dịch vụ y tế với mức chi phí thấp hơn, từ đó giảm gánh nặng tài chính khi xảy ra bệnh tật, tai nạn.
Biên tập bởi Bowtie Việt Nam
Ngày đăng 2022-09-01
Cập nhật ngày 2022-11-09
Nội dung chính
Bảo hiểm y tế là gì?Đối tượng tham giaMức đóng bảo hiểm y tế

Bảo hiểm y tế là gì?

Vậy bảo hiểm y tế là gì, đối tượng nào bắt buộc tham gia và mức phí cần đóng là bao nhiêu? Hãy cùng Bowtie tìm hiểu những điều cần biết về bảo hiểm y tế trong bài viết này nhé.

Bảo hiểm y tế là gì?

Bảo hiểm y tế là hình thức bảo hiểm bắt buộc được áp dụng với các đối tượng theo quy định của Luật bảo hiểm y tế để chăm sóc sức khỏe cho họ. Loại bảo hiểm này không vì mục đích lợi nhuận và do Nhà nước tổ chức thực hiện.

Đối tượng tham gia

Theo Luật bảo hiểm y tế, có 6 nhóm đối tượng có thể tham gia loại hình bảo hiểm này, bao gồm:

 1. Nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng
 2. Nhóm do tổ chức bảo hiểm xã hội đóng
 3. Nhóm do ngân sách nhà nước đóng
 4. Nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng
 5. Nhóm tham gia theo hộ gia đình
 6. Nhóm do người sử dụng lao động đóng

Mức đóng bảo hiểm y tế

Mức đóng bảo hiểm y tế sẽ được xác định dựa theo tỷ lệ phần trăm tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc của Luật bảo hiểm xã hội, tiền lương hưu, tiền trợ cấp hoặc mức lương cơ bản. Trong đó, mỗi đối tượng khác nhau sẽ có mức đóng bảo hiểm hàng tháng khác nhau. Trường hợp một người đồng thời thuộc nhiều đối tượng tham gia thì sẽ đóng theo đối tượng đầu tiên mà mình được xác định dựa trên Luật bảo hiểm y tế.

Nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng

Người lao động (người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời gian từ đủ 3 tháng trở lên, người quản lý doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập và người quản lý điều hành hợp tác xã hưởng tiền lương, cán bộ, công chức và viên chức) có mức đóng bảo hiểm hàng tháng tối đa bằng 4,5% tiền lương tháng. Trong đó, người sử dụng lao động đóng ⅔ và người lao động đóng ⅓. Nếu người lao động có thêm một hoặc nhiều hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên thì đóng theo hợp đồng lao động có mức tiền lương cao nhất.

Nhóm đối tượng hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn thì được đóng bảo hiểm hàng tháng với mức tối đa 4,5% mức lương cơ sở. Trong đó, người sử dụng lao động đóng ⅔ và người lao động đóng ⅓. Nếu đồng thời thuộc nhiều đối tượng tham gia bảo hiểm y tế khác nhau thì đóng theo thứ tự như sau: do tổ chức bảo hiểm xã hội đóng, do ngân sách nhà nước đóng, do đối tượng và Ủy ban nhân dân cấp xã đóng.

Nhóm do tổ chức bảo hiểm xã hội đóng

Mức đóng bảo hiểm y tế của người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp là 4,5% trợ cấp thất nghiệp hàng tháng
Mức đóng bảo hiểm y tế của người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp là 4,5% trợ cấp thất nghiệp hàng tháng.

Bảo hiểm y tế của các đối tượng này sẽ được tổ chức bảo hiểm xã hội chi trả với mức chi phí được quy định cụ thể như sau:

 • Đối với người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hàng tháng thì mức đóng bảo hiểm mỗi tháng tối đa bằng 4,5% tiền lương hưu, trợ cấp mất sức lao động.
 • Những người đang hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, công nhân cao su đang hưởng trợ cấp hàng tháng, người mắc bệnh thuộc danh mục cần chữa trị dài ngày thì mức đóng mỗi tháng tối đa bằng 4,5% mức lương cơ sở.
 • Cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc và đang hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội sẽ được đóng bảo hiểm y tế mỗi tháng với mức tối đa bằng 4,5% mức lương cơ sở.
 • Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp được đóng bảo hiểm với mức tối đa bằng 4,5% tiền trợ cấp thất nghiệp hàng tháng.
 • Người lao động đang hưởng chế độ thai sản khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được đóng bảo hiểm y tế hàng tháng với mức tối đa bằng 4,5% tiền lương tháng của người lao động trước khi nghỉ thai sản. Trong thời gian này, tổ chức bảo hiểm xã hội sẽ đóng và mua thẻ bảo hiểm y tế cho người đó.

Nhóm do ngân sách nhà nước đóng

Một số đối tượng sẽ được ngân sách nhà nước chi trả bảo hiểm y tế. Các đối tượng này thường là người hoạt động trong lực lượng công an nhân dân, người có công với cách mạng và thân nhân, người thuộc hộ nghèo, dân tộc thiểu số. Theo đó, các đối tượng sau đây sẽ được ngân sách nhà nước đóng bảo hiểm y tế hàng tháng với mức tối đa bằng 4,5% mức lương cơ sở:

 • Cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc đang hưởng trợ cấp hàng tháng từ ngân sách nhà nước
 • Người đã thôi hưởng trợ cấp mất sức lao động đang hưởng trợ cấp hàng tháng từ ngân sách nhà nước
 • Người có công với cách mạng, cựu chiến binh, người tham gia kháng chiến và bảo vệ Tổ quốc
 • Đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp đương nhiệm
 • Trẻ em dưới 6 tuổi
 • Người thuộc diện hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội
 • Người đã hiến bộ phận cơ thể theo quy định của pháp luật
 • Người từ đủ 80 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng
 • Người thuộc hộ nghèo
 • Người dân tộc thiểu số đang sống ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, người đang sống ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, người sống tại xã đảo, huyện đảo
 • Thân nhân của người có công với cách mạng, người có công nuôi dưỡng liệt sỹ
 • Thân nhân của sĩ quan/quân nhân/người làm công tác cơ yếu/học viên CAND và học viên cơ yếu
 • Người phục vụ người có công với cách mạng sống ở gia đình
 • Người nước ngoài đang học tập tại Việt Nam được cấp học bổng từ ngân sách của Nhà nước Việt Nam
 • Người được phong tặng danh hiệu nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú thuộc hộ gia đình có mức thu nhập bình quân đầu người hàng tháng thấp hơn mức lương cơ sở theo quy định của Chính phủ

Nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng

Người thuộc hộ gia đình cận nghèo, gia đình nghèo đa chiều, học sinh, sinh viên, người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình là những đối tượng thuộc nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế. Theo đó, các đối tượng này sẽ đóng bảo hiểm với mức tối đa bằng 4,5% mức lương cơ sở do bản thân tự đóng và được ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng.

Nhóm tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình

Mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình sẽ được quy định cụ thể trong Luật bảo hiểm y tế
Mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình sẽ được quy định cụ thể trong Luật bảo hiểm y tế.

Người có tên trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú, chức sắc, chức việc, nhà tu hành, người sinh sống trong cơ sở bảo trợ xã hội (không thuộc các nhóm đối tượng khác) sẽ được tham gia bảo hiểm theo hình thức hộ gia đình. Mức đóng sẽ giảm dần từ thành viên thứ hai, cụ thể như sau:

 • Người thứ nhất đóng tối đa bằng 4,5% mức lương cơ sở
 • Người thứ 2, 3, 4 đóng lần lượt bằng 70%, 60%, 50% mức đóng của người thứ nhất
 • Từ người thứ năm trở đi đóng bằng 40% mức đóng của người đầu tiên

Nhóm do người sử dụng lao động đóng

Thân nhân của công nhân, viên chức quốc phòng đang phục vụ trong quân đội, thân nhân của công nhân công an đang phục vụ trong CAND, thân nhân của người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu sẽ được các cơ quan sử dụng lao động đóng bảo hiểm với mức tối đa bằng 4,5 mức lương cơ sở. Nếu đồng thời thuộc nhiều đối tượng tham gia bảo hiểm y tế khác nhau thì đóng bảo hiểm y tế theo thứ tự như sau: Do người lao động và người sử dụng lao động đóng; do cơ quan bảo hiểm xã hội đóng; do ngân sách nhà nước đóng; do người sử dụng lao động đóng.

Hy vọng bài viết đã giúp bạn biết thêm một số thông tin về bảo hiểm y tế. Loại bảo hiểm này mang lại nhiều lợi ích đối với sức khỏe và tài chính của chúng ta. Ngoài bảo hiểm y tế của Nhà nước, bạn cũng có thể tham gia thêm những gói bảo hiểm sức khỏe của các công ty bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ để chăm sóc sức khỏe được tốt hơn.

Chia sẻ
Các thông tin trên được chia sẻ bởi Bowtie Việt Nam. Các nội dung này chỉ mang tính chất tham khảo. Trong mọi trường hợp, Bowtie không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, dù là trực tiếp hay gián tiếp, liên quan đến việc truy cập và sử dụng nội dung của Bowtie.

Bài viết liên quan

Quyền lợi bảo hiểm y tế: Phạm vi được hưởng bảo hiểm y tế Quyền lợi bảo hiểm y tế: Phạm vi được hưởng bảo hiểm y tế
Bảo hiểm Nhà nước

Quyền lợi bảo hiểm y tế: Phạm vi được hưởng bảo hiểm y tế

Bảo hiểm thất nghiệp là gì? Chế độ và đối tượng bắt buộc tham gia Bảo hiểm thất nghiệp là gì? Chế độ và đối tượng bắt buộc tham gia
Bảo hiểm Nhà nước

Bảo hiểm thất nghiệp là gì? Chế độ và đối tượng bắt buộc tham gia

Chế độ thai sản là gì? Đối tượng áp dụng và điều kiện hưởng Chế độ thai sản là gì? Đối tượng áp dụng và điều kiện hưởng
Bảo hiểm Nhà nước

Chế độ thai sản là gì? Đối tượng áp dụng và điều kiện hưởng

Các chuyên mục khác

Email

Liên hệ chung
hello@bowtie.com.hk
Liên hệ về truyền thông
media@bowtie.com.hk
Liên hệ hợp tác
partner@bowtie.com.hk

© 2022Bản quyền thuộc Bowtie Life Insurance Company Limited.

Trình duyệt của bạn đã xảy ra lỗi. Để trải nghiệm tốt hơn, vui lòng nâng cấp hoặc thay đổi trình duyệt khác. OK