Bowtie Team

Ang Bowtie Life Insurance Company Limited ay itinatag noong 2018, bilang una na awtorisadong virtual insurance company sa Hong Kong. Sa loob lamang ng dalawang taon, ang Bowtie ay nagbibigay ng malawak na medical coverage sa publiko ng Hong Kong. Gusto naming ipagpatuloy ang pagbabahagi ng kaalaman sa insurance at medical sa mga tao sa buong mundo sa pamamagitan ng aming kadalubhasaan at mga hilig.

Alamin pa ang tungkol sa atin: https://www.bowtie.com.hk/en/about-us

2 articles.

Email

General Enquiry
hello@bowtie.com.hk
Media Enquiry
media@bowtie.com.hk
Partnership
partner@bowtie.com.hk

© 2024 Bowtie Life Insurance Company Limited. All rights reserved.

Your Browser is outdated. To have a better user experience, please upgrade or change another browsers. OK